Yol Aydınlatma Sistemleri

Yol aydınlatmasının amacı, geceleyin yolda güvenli, çabuk ve rahat hareket etmeyi mümkün kılmaktır. Bunun için iyi görme koşullarının sağlanması gerekir. Ancak iyi görme koşullarının sağlandığı bir yol aydınlatmasının kalitesinin iyi olduğu söylenebilir. İyi bir yol aydınlatması toplam trafik hacminde yolların, kavşakların, tehlikeli yerlerin ve engellerin kolay ve zamanında algılanmasına ve trafiğin güvenli, hızlı ve rahat bir şekilde ilerlemesine imkan verir. Yayalar bakımından yapılan iş daha basittir. Yayalar yolu geçebilmek için araçların varlığını hızla kontrol edebilmeli ve önündeki mesafe ile araçların hareketleri hakkında karar verebilmelidir.


İyi görme ve çabuk farketme bakımından bir yol aydınlatma tesisatının kalitesini belirleyen büyüklükler şunlardır;
1)Yol yüzeyinin parıltısı,
2)Yol yüzeyi parıltısının düzgünlüğü,
3)Yolun yakın çevresinin aydınlık düzeyi,
4)Kamaşma durumu,
5)Görsel ve optik klavuzlama,
6)Işık rengi,
Aydınlatma direkleri, yol genişliğine bağlı olarak; tek taraflı, çift taraflı veya zikzak
desenli olarak yerleştirilebilir.
Yol aydınlatma hesapları, bilgisayar simülasyon yazılımları; örneğin dialux,3dmax vs.. gibi programların yardımıyla yapılabilir. Programa, yol genişliği, direk yüksekliği, direkler arası mesafe gibi parametreler girilir ve kullanılacak aydınlatma armatürleri yerleştirilerek hesaplamalar gerçekleştirilir. Hesaplama sonucunda belirtilen sınıf için aydınlatma koşullarının sağlanıp sağlanmadığı gösterilir.Programlar, en uygun direkler arası mesafeyi ve direk yüksekliğini bulmayı sağlayan optimizasyon özelliğine de sahiptir. Bu özellik kullanımı için, programa sınır değerler girilir ve bu değerler arasında en iyi senaryonun oluşturulması için işlem başlatılır.Sokak aydınlatmalarının, akıllı aydınlatma sistemleriyle donatılmasıyla yüzde 50‘ye varan enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Ayrıca, uzaktan yönetim imkanı; bakım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacaktır.