Güneş Panelleri

Yeryüzüne düşen güneş ışığının enerji miktarı, günümüzde kullandığımız dünya enerji miktarının tam 10 bin katıdır. Bu yüzden insanoğlu enerji ihtiyacını karşılamak için dünyaya gelen güneş ışınlarının sadece 0,01’ini verimli kullanması yeterlidir. Güneş panelleri de, dünyaya gelen güneş ışıklarını elektriğe çevirirler. Güneş paneli üzerine gelen güneş ışığını emmeye yarayan solar hücrelerden oluşur. Bir güneş panelinin verimi, kullanıldığı hücrenin güneş ışığını elektriğe dönüştürme oranı ile belirlenir.

Güneş paneli kurulumu genellikle iki şekilde yapılır. Büyük güneş enerjisi santralleri araziye kurulumu gerçekleştirilirken, fabrikalar, çiftlikler veya evlerde genellikle çatıya kurulum yapılmaktadır.Yere kurulumu yapılan güneş panelleri genellikle araziye 50 cm yüksekte olurlar. Böylece aşırı tozlanmanın ve verim kaybının önüne geçilmesi hedeflenir. Arazi kurulumlarında zemin yapısı son derece önemlidir. Yumuşak zeminde güneş paneli konstriksiyonu çakma yöntemi ile sabitlenirken, taşlık veya kayalık olan bölgelerde beton yöntemi ile sağlamlaştırılır.Çatıya montaj yaparken, çatının eğim açısı son derece önemlidir. Eğer kurulum yapılacak çatı düz ise, güneş panellerine eğim vermek için arazi uygulamasına benzer fakat daha hafif konstriksiyon da eğim yapılmalıdır. Eğer çatı eğimli bir çatı ise eğim vermeye gerek yoktur.Güneş paneli kurulumunda dikkat edilmesi gereken en önemli konu, panellerin ön yüzünün güney cephesine bakması ve önünde gölge yapacak herhangi bir şey bulunmamasıdır.
Günümüzde güneş panelleri iki farklı hücre tipine göre sınıflandırılır. Bunlardan birincisi polikristal solar hücre yapılı güneş panelleri, diğeri ise monokristal solar hücre yapılı güneş panelleridir. Günümüzde yaygın olarak polikristal hücreli güneş panelleri üretilmektedir.